CHUYỆN NGHỀ: THẾ NÀO LÀ DIRECTOR VÀ SHOW DIRECTOR

22/11/2019 | 1:52:00

Cùng GTO Media tìm hiểu rõ các vị trí trong một sự kiện là như thế nào nhé!

DIRECTOR được mô tả là đạo diễn – người đứng đầu ekip – người ra kịch bản – người dàn dựng toàn bộ chương trình – người can thiệp và điều chỉnh ý tứ của múa, hình ảnh, ánh sáng, nhạc,…. trong sự kiện thì được gọi là director.

SHOW DIRECTOR chính là người hỗ trợ - (các bộ phận khác trong sự kiện: dù tên và chức danh có to đến đâu đi chăng nữa, đi đến tận cùng tận cùng vẫn là hỗ trợ cho công tác dàn dựng của đạo diễn – làm sao cho tiết mục, kịch bản được hoàn thành đúng ý của đạo diễn) - người điều hành buổi diễn đó, xử lý trước 1 số tình huống khó, làm cho buổi diễn hoàn chỉnh theo đúng ý đạo diễn được gọi là show director.Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=172052077311921&set=a.124666142050515&type=3&theater
FB: Anh Bánh Bao

GTOMedia
 
>