Hợp tác chuyển đổi số

14/02/2022 | 3:42:00

Ngày 26-1, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 với lãnh đạo Công ty Cổ phần FPT, với mục tiêu thúc đẩy cả 3 trụ cột: Chính quyền số - kinh tế số - xã hội số.


Quyết tâm tạo sự đột phá


Những năm gần đây, thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh đã tập trung triển khai xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Lãnh đạo tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh chuyển đổi số và đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

Lãnh đạo tỉnh và FPT thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và FPT thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số.


Bên cạnh những kết quả bước đầu về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nhiệm vụ phát triển kinh tế số, hình thành xã hội số vẫn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng của tỉnh. Công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với nhiều địa phương khác trong cả nước; hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu chưa trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực ra quyết định cho lãnh đạo các cấp, ngành. Trong buổi lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: “Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bắt kịp xu thế phát triển chung của xã hội, đặc biệt trước mắt hỗ trợ thích ứng linh hoạt, an toàn với tình hình dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chủ động liên hệ hợp tác với FPT về chuyển đổi số. Với quyết tâm thay đổi tư duy, hành động, kịp thời nắm bắt và tận dụng có hiệu quả các cơ hội, coi chuyển đổi số là giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tôi hy vọng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ, quyết liệt hơn”.


Theo ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với FPT đánh dấu sự khởi đầu tích cực trong vấn đề hợp tác chuyển đổi số. Để việc hợp tác này đem lại kết quả thiết thực, các bên cần khẩn trương xây dựng, triển khai ngay kế hoạch chuyển đổi số. Trong đó, cần xác định rõ và tập trung triển khai các nội dung trọng tâm, ưu tiên, nhất là nội dung xây dựng chính quyền số để tạo đà và định hướng dẫn dắt, quản lý, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số. Trong quá trình hợp tác, cần bám sát định hướng chuyển đổi số quốc gia, chiến lược thực hiện chính phủ số và tình hình thực tiễn của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương; chủ động nghiên cứu, nắm bắt các chính sách, quy định mới liên quan đến chuyển đổi số; thực thi các nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng pháp luật; tận dụng hiệu quả nguồn lực, điều kiện của các bên giúp triển khai hoàn thành sớm các nội dung hợp tác; thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá kết quả hợp tác chuyển đổi số…


Hướng mở cho sự hợp tác toàn diện


Căn cứ vào nội dung bản thỏa thuận, tỉnh Khánh Hòa và FPT sẽ triển khai thực hiện 8 nội dung hợp tác chính. Cụ thể, FPT sẽ hỗ trợ tư vấn, góp ý đối với các nội dung liên quan đến chuyển đổi số của tỉnh; tư vấn các giải pháp về phát triển hạ tầng số, chính quyền số, hệ ứng dụng số cho người dân, doanh nghiệp; đề xuất triển khai thí điểm các giải pháp thuộc về thế mạnh của FPT; hỗ trợ khảo sát, đánh giá và tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho các cơ quan, địa phương trong tỉnh, trước mắt ưu tiên thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh tại TP. Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa và FPT thực hiện việc phối hợp tổ chức nghiên cứu các bộ chỉ số như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số chuyển đổi số; chỉ số cải cách hành chính; chỉ số quản trị hành chính công... Đồng thời, hai bên phối hợp tổ chức các sự kiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; nghiên cứu, đánh giá và tư vấn phát triển khu (cụm) công nghệ thông tin tập trung của tỉnh; triển khai chương trình đào tạo cho các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số; tổ chức tập huấn, chuyển giao kiến thức để đưa các ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn.


Theo ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, để triển khai bản thỏa thuận này, tỉnh Khánh Hòa và FPT sẽ huy động mọi nguồn lực tư vấn, đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Việc chuyển đổi số được thực hiện tổng thể, toàn diện từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, từ cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Còn theo ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT, việc ký thỏa thuận hợp tác này không chỉ giới hạn trong phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, đây còn là cơ sở mở ra sự hợp tác toàn diện hướng đến mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.


Giang Đình

Nguồn : https://baokhanhhoa.vn/khoahoc-congnghe/202202/hop-tac-chuyen-doi-so-8243289/?fbclid=IwAR3PzePuwM4sD4jHPSyqWilm0Z4NZ_0tYiROfPML7Ugz3XfGzdt4_in0VDc&gidzl=kUDkJA7A8LMu-6P9ej0eKRJvPacqt21LggGq6RBQSLRuyZuPu8ryLggaR4Int2CF-Q4nGs4k77OgfSmeK0
 
>